Kohalikud OVP – Harku – Päevakava & Ettekanded

Kohaliku omavalitsuse areng ning haridus kui tee tulevikku

Omavalitsuspäeva* tähistamine Harku vallas 1. oktoobril 2018
Omavalitsuspäev on pühendatud Eesti 100. juubelile

*Riigikogu võttis 29. mail 2018 vastu seaduse, millega 1. oktoober nimetati riiklikuks tähtpäevaks, omavalitsuspäevaks. Teadaolevalt jõustus 1. oktoobril 1866. aastal Eesti esimene avaliku halduse seadus “Makoggukonna Seadus Baltia-merre kubbermangudele.    Ria-,Tallinna- ja Kura-male“. Esimestena taasiseseisvunud Eestis omistati Muhu vallale ning Kuressaare linnale omavalitsuslik staatus. 1. oktoobril 1990. aastal.

AJAKAVA:  

12.45   kogunemine Harku valla Tabasalu Ühisgümnaasiumis (Kooli 1, Tabasalu)

13:00   kohtumine Tabasalu Ühisgümnaasiumi õpetajate ja õpilastega

Moderaatorid:

Kaupo Rätsepp, Harku Vallavolikogu aseesimees 

Sulev Lääne, MTÜ Polis asepresident

Jan Trei, ELVL asedirektor

13:00

Avasõnad:

Kalle Palling              Harku Vallavolikogu esimees, Riigikogu liige

Sulev Lääne               MTÜ Polis asepresident

13:10

Tervitused:

Martin Öövel              Tabasalu Ühisgümnaasiumi direktor

President Arnold Rüütel

Enn Eesmaa                Riigikogu I aseesimees

Tiit Land                    Tallinna Ülikooli rektor

Sulev Mäeltsemees    ELVL Vanematekogu esimees

13:30

Sõnavõtud:

Erik Sandla                 Harku vallavanem     

Harku vallas olnust, tänasest päevast ja tulevikust

Indrek Grauberg         TLÜ Ühiskonnateaduste Instituudi direktor

Riik, kohalik omavalitsus ja kool vajavad arenguks koostööd teadlastega

Karl Andreas Sprenk             Eesti Noorteühenduse Liidu esindaja, projekti “Noored Otsustajad” projektijuht

Noorte otsustajate omavaheline koostöö täna ja homme

Martin Öövel              Tabasalu Ühisgümnaasiumi direktor

Tabasalu Ühisgümnaasium kui noorte arengukeskkond ning tee tulevikku

14:10

Paneeldiskussioon teemal:

Kohalik omavalitsus ja Omavalitsuspäev ning arengutest Harku vallas, sh hariduse valdkonnas

Moderaatorid:

Kaupo Rätsepp, Harku Vallavolikogu aseesimees 

Sulev Lääne, MTÜ Polis asepresident

Jan Trei, ELVL asedirektor

Osalevad:

President Arnold Rüütel

Tiit Land, Tallinna Ülikooli rektor

Jaak Aab, vasasem riigihalduse minister

Indrek Grauberg, TLÜ Ühiskonnateaduste Instituudi direktor

Sulev Mäeltsemees, ELVL Vanematekogu esimees

Karl Andreas Sprenk, Eesti Noorteühenduse Liidu esindaja

Kalle Palling, Harku Vallavolikogu esimees, Riigikogu liige

Erik Sandla, Harku vallavanem

Ott Kasuri, ELVL arendusjuht, Harku vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni esimees

Maris Viisileht, Harku abivallavanem

Küsimused/vastused

15:00               kohtumise lõpetamine

15:10              Mõttevahetus Harku Vallavalitsuses             (Tabasalu, Kallaste 12)

Kohalik omavalitsus Eestis ja Omavalitsuspäev – tänapäev ja arengud, sh Harku vallas

Valla esindajad: Kalle Palling, Erik Sandla, Ott Kasuri, Vello Viiburg, Maris Viisileht, Tabasalu Ühisgümnaasiumi esindajad jt.  

Tabasalu Ühisgümnaasiumis kohtumisel osalenud külalised: President Arnold Rüütel Tiit Land, Sulev Lääne, Jaak Aab, Indrek Grauberg, Jan Trei, Sulev Mäeltsemees, Karl Andreas Sprenk

Arutelu teemad:

  • Harku valla arengust
  • Kohaliku omavalitsuse väljakutsetest ja võimalikest lahendusteedest
  • Muud esile kerkinud teemad

16:30              kohtumise lõpetamine