Foorum – Riigikogus 10.02.2020

Teadlased leiavad, et regionaalvaldkond vajab muudatusi

10.02.2020

Enne täna Riigikogus peetavat foorumit „Eesti regionaalne tasand – ka  praktiline vajadus või saab ka teisiti?“ lausus üks selle algatajaid, Tallinna Ülikooli lektor ja MTÜ Polis president Sulev Lääne, et regionaalsed erinevused piirkondade vahel kasvavad. Kuna senised meetmed ei ole suutnud seda pidurdada, on vaja leida uusi õiguslikke, korralduslikke, rahalisi ja muid abinõusid, et tagada väärikas elu kõikides Eesti maakondades, linnades ja valdades.

Lääne hinnangul muutub Eesti regionaalse tasakaalustatud arengu tagamine üha keerukamaks. Probleemiga tegelemiseks on Harjumaa Omavalitsuste Liit algatanud Eesti regionaaltasandi arengu analüüsi, mille töögrupi teadlastest ning praktikutest liikmed foorumil oma töö esimesi tulemusi ka tutvustavad.

Tallinna Ülikooli rektor Tiit Land märkis, et teravnevatele probleemidele – töökohtade ning koos sellega ja inimeste vool pealinna ning Harjumaale jätkub – on võimalik lahendust leida üksnes poliitikute, teadlaste ning praktikute koostöös. „Teaduslik analüüs on nendes küsimustes möödapääsmatu ja selles osas püüab ülikool anda oma parima,“ lausus rektor.