Foorum – 26.03.2021 – Päevakava & Ettekanded

TLÜ üliõpilaste seminar-praktikum

AEG:                                      26.03.2021

INSTITUTSIOON: 

Tallinna Linnavolikogu

Riigihalduse minister / Rahandusministeerium

Harjumaa Omavalitsuste Liit

Eesti Linnade ja Valdade Liit

Lisateave: Sulev Lääne mob 5017282         

AJAKAVA:

9.00                 kogunemine Zoomi

9.15                 kohtumine Tallinna Linnavolikogu esimehe, Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse esimehe Tiit Terikuga

Avasõnad:       Sulev Lääne

Tervitus:         Katrin Niglas, TLÜ teadusprorektor

Eesti Linnade ja Valdade Liit ja rahvusvaheline tegevus;

Tallinna linna juhtimisstruktuurist ja ülesannetest;

Ülevaade Tallinna Linnavolikogu tegevusest;

Küsimused ja vastused

10.45               kohtumise lõpetamine

11.00               kohtumine riigihalduse ministri Jaak Aabi ja ministeeriumi regionaalhalduspoliitika osakonna juhataja Mart Uusjärvega

Avasõnad:       Sulev Lääne

Tervitus:         Indrek Grauberg, TLÜ Ühiskonnateaduste Instituudi direktor

Rahandusministeeriumi ja riigihalduse ministri kohast täidesaatva riigivõimu süsteemis;

Riigihalduse ministri tegevusvaldkonna struktuurist ning töö korraldamisest; minister kui poliitik;

Riigihalduse minister ja kohalik omavalitsus;

Küsimused ja vastused;

Ministeeriumi regionaalhalduspoliitika osakonna kohast täidesaatva riigivõimu süsteemis;

Aktuaalsetest probleemidest kohaliku omavalitsuse valdkonnas;

Suhetest teiste valdkonnaga seotud institutsioonidega;

Küsimused ja vastused;

12.30               kohtumise lõpetamine

13:00              kohtumine Harjumaa Omavalituste Liidu tegevdirektori Joel Jessega

Avasõnad:       Sulev Lääne

Tervitus:         Eve East, Toila vallavanem, Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees, MTÜ Polis asepresident

HOL-i tegevuse õiguslikust alusest, struktuurist ja valdkonna arengutest;

Kohaliku omavalitsuse üksused ning maakondlik liit ja selle tegevus; koostööst siseriiklikul tasandil, sh HOL-i suhetest riigi institutsioonidega;

Aktuaalsetest probleemidest regionaalsel tasandil ning kohaliku omavalitsuse valdkonnas ja nende võimalikud lahendusteed;

Küsimused ja vastused;

14:20              kohtumise lõpetamine

14:40              kohtumine Eesti Linnade ja Valdade Liidu tegevdirektori Veikko Luhalaidi ja asedirektori Jan Treiga

Avasõnad:       Sulev Lääne

Tervitus:         Madis Sarik, Rae vallavanem

Liidu tegevuse õiguslikust alusest, struktuurist ja valdkonna arengutest;

Kohaliku omavalitsuse üksused ning üleriigiline omavalitsusliit – koostööst siseriiklikul ning rahvusvahelisel tasandil;

Aktuaalsetest probleemidest kohaliku omavalitsuse valdkonnas;

Liidu suhetest riigi institutsioonidega, läbirääkimistest riigi esindajatega;

Küsimused ja vastused;

16:00   seminar-praktikumi lõpetamine

******************************************

Üliõpilastel eelnevalt tutvuda:

Põhiseadus (sh XIV peatükk)

Euroopa kohaliku omavalitsuse harta

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus

Kohaliku omavalitsuse üksuste liitude seadus

Kohalike maksude seadus

Kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seadus

Eesti territooriumi haldusjaotuse seadus

Vabariigi Valitsuse seadus

Materjalid: Tallinna Linnavolikogu; Rahandusministeerium; HOL & ELVL ja  (sh vastavad läbirääkimiste protokollid jm)

https://drive.google.com/drive/folders/1ly981xzPV80fZYNxWaRYc0W3pH7j9tOn?usp=sharing