Foorum – Ülikoolis 10.09.2020

10.09.2020 toimus Tallinna Ülikoolis Eesti V Omavalitsuspäeva ettevalmistamise ning vastava deklaratsiooni projekti arutelu. Teadupärast toimub tänavune omavalitsuspäev (OVP) 21.-23. oktoobril Muhu- ja Saaremaal/Kuressaares teemal Maaelu- ja regionaalareng koostöös. OVP-l esinevad Riigikogu esimees Henn Põlluaas, peaminister Jüri Ratas ning teised riigi, kohaliku omavalitsuse ja nende liitude, ülikoolide ning teiste valdkonnaga seotud institutsioonide esindajad ja väliskülalised. Toimub ka Riigikogus esindatud erakondade juhtide paneeldiskussioon (vt kava).

Traditsiooniks on kujunenud ka OVP deklaratsiooni projekti ettevalmistamine (vt lisatud projekti). Tallinna Ülikoolis toimunud kohtumist juhatas MTÜ Polis president ning Tallinna Ülikooli õppejõud Sulev Lääne. Lääne märkis, et kohtumise päevakord oli tihe ning arutelu väga aktiivne. Põhjalikult arutati ka OVP-ga seonduva deklaratsiooni projekti ning seejuures keskenduti nii vastavale analüütilisele osale kui ka võimalikele ettepanekutele. Lääne pidas väga oluliseks, et deklaratsiooni ettevalmistusprotsessis osalevad nii Riigikogu ja Vabariigi Valitsuse kui ka kohaliku omavalitsuse, nende liitude ning ülikoolide ja era- ja kolmanda sektori esindajad.

Kohtumisel osalejaid tervitanud Tallinna Ülikooli teadusprorektor Katrin Niglas rõhutas, et targa eluviisi eestvedajana on Tallinna Ülikoolil selge missioon kaasa mõelda Eesti kui terviku head käekäiku tagavate poliitikate kujundamisel ning olla aktiivseks partneriks maaelu ja regionaalarengut soodustavate meetmete väljatöötamisel. Ta lisas, et seekordse deklaratsiooni valmimisel on kindlasti tuge ka äsja ilmunud linnastuva ühiskonna väljakutsetele pühendatud inimarengu aruandes teadlaste poolt pakutud põhjalikust analüüsist ja ettepanekutest.   

Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituudi direktor Indrek Grauberg, kes osales samuti ka Kuressaares augustis toimunud OVP programmikomitee kohtumisel on veendunud, et poliitikute, teadlaste ning praktikute koostöö muutub üha olulisemaks. Selle üheks kinnituseks on ka OVP-de ning nende ettevalmistamise raames toimuvad ühised arutelud, mis on juba heaks traditsiooniks kujunenud. Grauberg jätkas, et väga hea meel on tõdeda, et ÜTI on selles protsessis oluline osapool ning vastavat tegevust on kavas kindlasti jätkata.

Kohalolijaid tervitasid samuti Saaremaa Vallavolikogu esimees Tiiu Aro ning Riigikogu maaelukomisjoni liige, Raplamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees Heiki Hepner. Kohtumisel osalesid nii vahetult kui ka veebi vahendusel mitmed OVP ettevalmistamisega seotud institutsioonide esindajad: Riigikogu liige Riho Breivel, riigihalduse ministri nõunik Risto Kask, maaeluministri nõunik Andrus Toss, Maaeluministeeriumi maaelupoliitika ja analüüsi osakonna juhataja Olavi Petron ning sama osakonna nõunik Mari Kirss, ettevõtja ja varasem mitmekordne minister Raivo Vare, Viljandi Kutseõppekeskuse direktor, Eesti Kutseõppe Edendamise Ühingu esimees Tarmo Loodus, Raasiku vallavanem, Harjumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees Andre Sepp, TLÜ Ühiskonnateaduste Instituudi direktor Indrek Grauberg, TLÜ Haridusteaduste Instituudi direktor Tiia Õun, TLÜ professor Georg Sootla, lektorid Kersten Kattai ning Aare Kruuser, Tallinna Tehnikaülikooli emeriitprofessor, Üleriigilise Omavalitsusliidu Vanematekogu esimees Sulev Mäeltsemees, Tartu Ülikooli vanemanalüütik Veiko Sepp, HOLi jurist Kristjan Kenapea jt. Oma mõtted palusid edasi anda ka Riigikogu I aseesimees, Viljandi Linnavolikogu esimees Helir-Valdor Seeder, Riigikogu rahanduskomisjoni esimees, Jõgeva Vallavolikogu esimees Aivar Kokk  ja mitmed teised.