Foorum – Valdades ja linnades 2. – Päevakava & Ettekanded

Eesti regionaalne korraldus täna – väljakutsed ning  võimalikud tulevikutrendid

E-seminar (Zoomi keskkonnas)

KAVA

AEG:              14.05.2020, kell 13.00

AJAKAVA:

12.40               osalejate registreerumine Zoomis

Moderaatorid:

Sulev Lääne, Tallinna Ülikooli lektor, MTÜ Polis president,

Joel Jesse, Harjumaa Omavalitsuste Liidu tegevdirektor

Jan Trei, Eesti Linnade ja Valdade Liidu asedirektor

Kersten Kattai, Tallinna Ülikooli lektor

Eingard Tops, Tallinna Ülikooli halduse ja ärikorralduse eriala rühmavanem

13.00              

Avasõnad:

Indrek Grauberg, Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituudi direktor

Sulev Lääne, Tallinna Ülikooli lektor,  MTÜ Polis president,

Andre Sepp, Raasiku vallavanem, Harjumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees

Tervitused:

Tiit Land, Tallinna Ülikooli rektor

Aivar Kokk, Riigikogu rahanduskomisjoni esimees, Riigikogu kohaliku omavalitsuse ja regionaalpoliitika toetusrühma esimees      

Riho Kangur, peaminister Jüri Ratase nõunik

Veikko Luhalaid, Eesti Linnade ja Valdade Liidu tegevdirektor

HOL-i projekti lõpparuande üleandmine Tallinna Ülikooli rektor Tiit Landile ja ÜTI direktor Indrek Graubergile (e-vormis)

13.30               ettekanded:

Joel Jesse, HOLi tegevdirektor

Sissejuhatav sõnavõtt

HOLi töögrupi esindajad: Kerstan Kattai, Sulev Lääne, Georg Sootla (Tallinna Ülikool), Rivo Noorkõiv (Geomedia), Veiko Sepp (Tartu Ülikool), Eve East (Toila vald, IVOL), Andrus Toss (Maaeluministeerium), Vallo Olle (Õiguskantsleri Kantselei)

EESTI REGIONAALTASANDI ARENGU ANALÜÜSI KOKKUVÕTE

REGIONAALSE VALITSEMISE MUDELITE KUJUNDAMISE ETTEPANEKUD

Mõttevahetus

14.30               üliõpilastööde esitlus (haldus- ja ärikorraldus, riigiteadused), küsimused ja arutelu

16.00               paus

16.15               üliõpilastööde esitlus, küsitlus ja arutelu jätkub

18.00               seminari lõpetamine