Uudis – 6

Polise liikme magistritöö pälvis kõrge tunnustuse

MTÜ Polise liikme, suvel Tallinna Ülikooli riigiteaduste magistriõppe lõpetanud Hannes Nageli Tallinna Raestipendiumi pälvinud magistritöös „Kohaliku omavalitsuse kriisiüksustes otsustamist mõjutanud tegurid COVID-19 kriisis – juhtumiuuring Tallinna linna ja Saaremaa valla näitel“ uuriti omavalitsuse toimetulekut kriisides otsustamisel.

Hannes Nagel.
FOTO: Kadi Kriit, Tallinna Ülikool.

Magistritöö raames uuris ja kirjeldas Hannes Nagel 2020. aastal puhkenud COVID-19 kriisis kohalike omavalitsuste kriisiüksustes otsustamist mõjutanud tegureid koos nende seosemustritega Tallinna linna ja Saaremaa valla näitel. „Valminud teadustöö väljub tavapärasest magistritöö raamidest selle mitmetahulisuse, põhjalikkuse ning esile toodud väga oluliste detailide tõttu. Ühtlasi on see näide sellest, et Tallinna Ülikooli riigiteaduste eriala panustab ühiskonnale oluliste probleemide uurimisse ja pakub lahenduste leidmiseks ka teaduspõhiseid lahendusi,“ sõnas MTÜ Polis president Sulev Lääne. „Eraldi tuleks esile tuua ka töö keerukus väga delikaatsel teema – selle uurimine koroonakriisi tippajal sellises ulatuses väärib omaette tunnustust. Soovime töö autorile kogu südamest õnne ning pealehakkamist teema edasiseks uurimiseks – koroonakriis pole paraku veel läbi,“ märkis Lääne.

Nageli sõnul on teema valiku taga põhjus, et Tallinn ja Saaremaa olid uuritavatena äärmiselt huvitavad partnerid ja koroonakriiski on avaliku sektori jaoks uudset mastaapi ja tüüpi väljakutse. „Valitud omavalitsused on regionaaltasandi mõistes väga omapärased piirkonnad. Esimene on riigis suurima elanike arvuga ning teine ainus maakonna mõõtu kohalik omavalitsus,“ sõnas ta. „Koroonakriis pakkus ühiskonnateaduste valdkonnale ainulaadse võimaluse uurida riigi eri tasandite toimimist enneolematu kriisi tingimustes. Uuringu läbiviimine oli siiski ka parajalt keerukas, omaette küsimuseks oli, et kuidas anda edasi väga tundlikku teemat niimoodi, et sellest saaks teaduses kasutatav materjal inimlikku mõõdet kaotamata,“ lisas Nagel.

Kohalik omavalitsus ja nende toimetuleku temaatika on Nageli jaoks juba kümnendi jagu oluline olnud. 2011. aastal kaitstud bakalaureusetöös uuris Nagel kohaliku omavalitsuse volikogu liikmete demokraatlike ja osalusele suunatud väärtuste seost kodanikuühiskonna osaluse aktiivsusega kohaliku omavalitsuse tasandil Kesk- ja Ida-Euroopas Eesti, Slovakkia ja Ungari näitel. Nagel esindab 2013. aastast Eesti Vabariiki Interreg Eesti-Läti piiriülese koostöö programmis ning on ühtlasi Rahandusministeeriumi esindajaks ka Eesti-Läti valitsuskomisjonis.

Raestipendiumi eesmärgiks on toetada ja tunnustada teadus- ja õppetöös edukaid magistrante ja doktorante, kelle uurimistöö seondub Tallinna linna kui kohaliku omavalitsuse tegevusvaldkondadega, on linnaelu korraldamise seisukohast rakendusliku väärtusega ning aitab kaasa mõne Tallinna linna ees seisva küsimuse lahendamisele.

Magistritööga saab tutvuda siin.


Allikad:

https://www.tallinn.ee/est/Uudis-Tallinn-tunnustab-magistrante-ja-doktorante-Raestipendiumiga

https://www.tlu.ee/yti/uudised/riigiteaduste-magistrant-hannes-nagel-toi-tlu-uhiskonnateaduste-instituuti-esimese