MTÜ POLIS suveseminar 25.08.2023 – ROHEPÖÖRE – IDEED JA TEGELIKKUS

25. augustil, algusega kell 13 toimub  Kiili vallas ENIMA TRADE OÜ peahoone saalis
(Kangru tee 17, Vaela küla) traditsiooniline MTÜ POLIS, Tallinna Ülikooli ja partnerite
suveseminar.

Suveseminari keskseks teemaks on „Rohepööre – ideed ja tegelikkus“. Seminaril esinevad
riigi ja kohalike omavalitsuste ja nende liitude ning teadlaste esindajad.
MTÜ Polis president, Tallinna Ülikooli õppejõud Sulev Lääne märkis, et rohepööre on
saanud ühiskonnas suurt tähelepanu, aga ideede paljusus ning nende praktiline realiseerimine
vajab senisest tunduvalt suuremat koostööd nii avaliku võimu erinevate tasandite kui ka
teadlaste ja era- ning kolmanda sektor esindajatega.
„Praktilised tegevused toimuvad ikkagi konkreetses vallas või linnas ning see eeldab inimeste
vahetut kaasamist. Suveseminaril püüamegi mõista, kuidas näiteks rohevald Kiilis toimib,
samuti püüame leida erinevate osapoolte ühisosa ning läbi diskussioonide täpsustada, kuidas
tegelikkuses ideid paremini ellu viia“, ütles Lääne.
Tallinna Ülikooli teadusprorektor, professor Katrin Niglas lisas, et rohepöörde kaalukaid
väljakutseid ja eesmärke üksikisiku tasandilt vaadates on lihtne jääda mugavustsooni ja
arvata, et minu tegevus kuidagi suurt pilti ei mõjuta. „Usun, et rohepöörde eduks on vaja
muutusi meie kõigi hoiakutes ja igapäevases käitumises,“ sõnas Niglas.
,,Oleme Eestis ja Euroopa Liidus seadnud sihiks saavutada kliimaneutraalse ja
keskkonnasõbraliku majandus aastaks 2050. Kohalikud omavalitsused on  rohepöörde
vedajad ning nende suure panuseta ei ole võimalik rohepööret ellu viia. Selle eelduseks on aga
riigi ja omavalitsuste hea koostöö ning selged sihid,  ootused ning kommunikatsioon,“ sõnas
Eesti Linnade ja Valdade Liidu asedirektor Jan Trei.
Suveseminaril jätkatakse samuti omavalitsuspäeva traditsioonidega seonduva ning teiste
oluliste teemade lahtimõtestamist. MTÜ Polis tänab ja tunnustab uusi auliikmeid.
Suveseminar on pühendatud Eesti Vabariigi taastamise 32. aastapäevale ning kohaliku
omavalitsuse korralduse seaduse vastuvõtmise 30. aastapäevale.

2004. aastal asutatud MTÜ Polis väärtustab omavalitsuslikku elukorraldust ning analüüsib
suundumusi, mis takistavad omavalitsusliku elukorralduse arengut. Polise tegevuse
väljapaistvaim tulemus on Riigikogus omavalitsuspäeva seadustamine ja tähistamine 1.
oktoobril. MTÜ Polis korraldab iga-aastasi omavalitsuspäevi erinevates omavalitsustes. Sel
aastal toimuvad omavalitsuspäevad 21. ja 22. septembril Rae vallas ning teemaks on
“Andmepõhine juhtimine – kood eduka omavalitsuseni”.

25. augustil saab seminarist osa siit:
https://zoom.us/j/91681445662?pwd=QThMOTVNd0szWDNjK0tBK2lXekJ0QT09

SEMINARI KAVA

MTÜ POLIS, TALLINNA ÜLIKOOLI JA PARTNERITE SUVESEMINAR ROHEPÖÖRE – IDEED JA TEGELIKKUS

Suveseminar on pühendatud Eesti Vabariigi taastamise 32. aastapäevale ning sellega
märgitakse ära kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse vastuvõtmise 30. aastapäev
AEG: 25.08.2023, kell 13.00 KOHT: ENIMA TRADE OÜ peahoones asuvas Showroomis
(Kangru tee 17, Vaela küla, Kiili vald, Harjumaa)

12.00 osalejate kogunemine
12.15 ENIMA TRADE OÜ tegemistega tutvumine
13.00 Suveseminari algus.
Moderaatorid Sulev Lääne, MTÜ Polis president, Tallinna Ülikool, Jan Trei, Eesti Linnade ja
Valdade Liidu asedirektor, Viimsi Vallavolikogu aseesimees, Indrek Grauberg, Tallinna
Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi direktor, Priit Põldmäe, Kiili abivallavanem, Rae
Vallavolikogu liige
Avasõnad
Sulev Lääne, MTÜ Polis president, Tallinna Ülikool, Aimur Liiva, Kiili vallavanem, Aivar
Kokk, Riigikogu kohaliku omavalitsuse ja regionaalpoliitika toetusrühma esimees Tervitused:
President Arnold Rüütel Merje Einmann, Kiili vallavolikogu esimees Mario Kadastik,
Riigikogu liige, Tallinna Tehnikaülikooli kaasprofessor, roheekspert, Euroopa
Tuumauuringute Keskuse (CERN) nõukogu liige Katrin Niglas, Tallinna Ülikooli
teadusprorektor Madis Sarik, Rae vallavanem, Harjumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse liige,
suveseminar 2022 vastuvõtja
13.30 MTÜ Polis tänab ja tunnustab: Sulev Lääne, Eve East, Sulev Mäeltsemees
Auliikmed: Kalle Laanet, Helir-Valdor Seeder, Andre Sepp,Toomas Sepp
13.50 ÜMARLAUD: ROHEPÖÖRE – IDEED JA TEGELIKKUS
Ümarlaua moderaatorid on Aivar Kokk, Riigikogu kohaliku omavalitsuse ja regionaalpoliitika
toetusrühma esimees, Rivo Noorkõiv, Geomedia OÜ juhatuse esimees.
Sissejuhatavad sõnavõtud
13.50 Andres Metsoja, Riigikogu keskkonnakomisjoni aseesimees, Pärnu Linnavolikogu
esimees: „Rohepööre – riigi ja kohaliku omavalitsuse ühistegevuse väljakutsed, kohalik
omavalitsus kui rohepöörde vedaja.“
14.05 Kristi Klaas, riigi rohepoliitika koordinaator: „Kliimaministeerium ja rohepööre:
koostöö ministeeriumide ning kohalike omavalitsustega.“

14.20 Aimur Liiva, Kiili vallavanem: „Roheline Kiili vald.“
Lühisõnavõtud:
14.35 Eve East, Toila vallavanem, Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees:
„Rohepööre ja arengutest Ida-Virumaal.“
14.40 Ulf Johansson, SWECO peaekspert, sh linna säästlik areng: „Rohepööre ja Rootsi: kas
vajalik uus valitsemise mudel?“
14.45 Mario Kadastik, Riigikogu liige, Tallinna Tehnikaülikooli kaasprofessor: „Rohepööre ja
transport“.
14.50 Agne Aruväli, Kliimaministeeriumi veeosakonna nõunik¸ Tallinna Ülikooli magistrant:
„Rohepööre ja veeressurss – avaliku võimu väljakutsed“.
14.55 Allan Niidu, Tallinna Tehnikaülikooli professor: „Rohetehnoloogiate trendidest ja
määramatustest“.
15.00 DISKUSSIOON
16.00 Kohvipaus
16.20 Omavalitsuspäevadest:
Eesti VIII Omavalitsuspäev Rae vallas ja selle ettevalmistamisest (Madis Sarik, Aivar Kokk,
Sulev Lääne, Katrin Niglas, Veikko Luhalaid, Jan Trei, Peeter Normak, Leif Kalev, Sirje
Ludvig, Tanel Tammela, Rivo Noorkõiv, Mikk Lõhmus, Aare Kruuser, jt);
16.50 Harjumaa III Omavalitsuspäeva ettevalmistamisest Harku vallas ja sellega seonduvast
(Katrin Krause, Sulev Lääne, Andre Sepp, Tiia Õun, Indrek Grauberg, Marika Saar, Aare
Kruuser jt);
17.20 Katrin Krause, Harku vallavanem: Tere tulemast suveseminarile 2024, suveseminari
lõpetamine.

Seminarist 25.08.2023 – Kiili Vald

Seminaril esinesid riigi ja kohalike omavalitsuste ja nende liitude ning teadlaste esindajad.
MTÜ Polis president Sulev Lääne ütles alustuseks: „Rohepöörde praktilised tegevused
toimuvad ikkagi konkreetses vallas või linnas ning see eeldab inimeste vahetut kaasamist.
Tänasel suveseminaril püüamegi mõista, kuidas näiteks rohevald Kiilis toimib, samuti
püüame leida erinevate osapoolte ühisosa ning läbi diskussioonide täpsustada, kuidas
tegelikkuses ideid paremini ellu viia“.
Sulev Lääne luges ette ka president Arnold Rüütli tervituse suveseminarile, kus muuhulgas
rõhutati, et väljapääs terendab liikumises ringmajanduse suunas. „Oleme seadnud sihiks
aastaks 2050 saavutada kliimaneutraalse ja keskkonnasõbraliku majanduse“, ütles Rüütel
tervituses.
Suveseminaril olid ka pidulikud hetked, mil anti üle MTÜ Polis auliikme tunnustused
silmapaistvatele riigi- ja omavalitsustegelastele. Tunnustuse pälvisid Helir-Valdor Seeder,
Kalle Laanet, Andre Sepp ja Toomas Sepp.
Põhiettekandeid oli konverentsil kolm.
Riigikogu keskkonnakomisjoni aseesimees, Pärnu linnavolikogu esimees Andres Metsoja
rääkis teemal: „Andmeside, kaasargse elukeskkonna osa.“ Metsoja sõnul on rohepööre üks
tervik, milles on väga palju erinevaid protsesse. Ettekandja rääkiski, millised internetiteenuste
lahendused aitaksid ka rohepöördel edasi areneda. Kõlama jäi küsimus, et millal Eesti
inimesed ikkagi saavad kaasaegse internetiühenduse, mis aitaks rohepöördele oluliselt kaasa,
kuna vähendaks oluliselt transpordi- ja muid kulusid. Suurima probleemina nägi Metsoja
andmeside protsesside juhtimist või õigemini selle puudumist. Aga efektiivses juhtimises
peitub kogu rohepöörde edenemine.
Riigi rohepoliitika koordinaator Kristi Klaas andis ülevaate teemal: „Kliimaministeerium ja
rohepööre: koostöö ministeeriumide ning kohalike omavalitsustega.“ Riigi poolt on
koostamisel rohereformi tegevusplaan aastateks 2023 – 2025. Eesmärkideks on negatiivsete
keskkonnamõjude vähendamine, kaasaegse ja kvaliteetse elukeskkonna kujundamine,
konkurentsivõimelisele ja keskkonnahoidlikule ettevõtlusele kaasa aitamine. Mida selleks
vajame: terviklikku strateegilist planeerimist ja elluviimist; hoonefondi rekonstrueerimist,
autostumise vähendamist, kaasaegset linnaruumi. Kohalikel omavalitsustel on siin aga
võtmeroll koostöös riigiga.

Kristi Klaasi sõnul aga iseloomustab kohalike omavalitsuste senist rohepoliitilist tegevust
pigem ebaühtlus ja juhuslikkus. Klaasi arvates peaksid rohepöörde lähtekohtadeks kohalikes
omavalitsustes olema rohereformi teadlikkuse kujundamine, vajalike kompetentside
arendamine, vastutuse ja tööülesannete jagamine ja protseduuride disain.

Kiili vallavanem Aimur Liiva kõneles teemal: „Roheline Kiili vald.“ Ta andis ülevaate
vallast ja rääkis ka Kiili rohepöördelistest plaanidest, rääkis valla muredest seoses räägitava
temaatikaga ja ootustest riigile.
Vallavanem tõi välja rohepöörde paradoksid:
Kiili on üks kõige paremini kättesaadava ühistranspordiga omavalitsusi, aga samal ajal ka
kõige autolembesem. Bussiga sõidavad põhiliselt õpilased, tudengid ja pensionärid.
On korralik ja turvaline kergteede võrgustik vallaelanike enamuse jaoks, aga samal ajal ainult
kolmandik õpilastest käib (soojal ajal) koolis kergliiklusvahendiga või jala. Teine kolmandik
kasutab kooli saamiseks ühistransporti või koolibussi. Ülejäänud kolmandikku veavad
vanemad kooli autoga, vahel ka väga lähedalt.
Suurem osa inimestest elab era- või paaris- või ridamajades, aga vähemalt pooltel neist ei ole
korstnat ehk puudub autonoomse kütte võimalus kriisiolukorras või lihtsalt elektrikatkestuse
puhul.
Inimesed on kolinud linnast välja, aga samal ajal soovivad elada nagu linnas. Karu, hunt ja
ilves ehk looduslik mitmekesisus, ei ole rõõm. Roheline mõtteviis on üldiselt OK, aga ise
seda eriti ei järgita.
Järgnesid lühiettekanded ja diskussioon rohepöörde ja kohalike omavalitsuste rolli
teemadel.
Lühiettekannetega esinesid: Eve East, Toila vallavanem, Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu
juhatuse esimees, teemal „Rohepööre ja arengutest Ida-Virumaal“; Ulf Johansson, SWECO
peaekspert, sh linna säästlik areng, teemal: „Rohepööre ja Rootsi: kas vajalik uus valitsemise
mudel?“; Mario Kadastik, Riigikogu liige, Tallinna Tehnikaülikooli kaasprofessor teemal:
„Rohepööre ja transport“; Agne Aruväli, Kliimaministeeriumi veeosakonna nõunik¸ Tallinna
Ülikooli magistrant, teemal: „Rohepööre ja veeressurss – avaliku võimu väljakutsed“; Allan
Niidu, Tallinna Tehnikaülikooli professor, teemal: „Rohetehnoloogiate trendidest ja
määramatustest“.
Väliskogemusest rääkides rõhutas Ulf Johansson keskse juhtimise muutmise vajalikkust
rohepöörde praktiliseks läbiviimiseks.
Eesti Linnade ja Valdade Liidu asedirektor Jan Trei ütles suveseminari kokku võttes:
„Omavalitsustel on palju koostöökohti rohepöörde elluviimiseks – veeressurss, transport,
rohetehnoloogiate kasutuselevõtt, ehitus- ja kommunaalmajandus, jäätmemajandus, energia ja
soojamajandus, koostöö kogukonnaga ja keskkonnateadlikkuse tõstmine, samuti rohehanked.
On aga väga oluline, et riik toetaks kohalikke omavalitsusi rohepöörde eesmärkide
saavutamisel.

Räägiti veel Eesti VIII Omavalitsuspäevast ja selle ettevalmistamisest. Tänavused
omavalitsuspäevad toimuvad 21. ja 22. septembril Rae vallas ning teemaks on “Andmepõhine
juhtimine – kood eduka omavalitsuseni”.
Räägiti Harjumaa III Omavalitsuspäeva ettevalmistamisest Harku vallas ja sellega seonduvast
Suveseminar oli pühendatud Eesti Vabariigi taastamise 32. aastapäevale ning kohaliku
omavalitsuse korralduse seaduse vastuvõtmise 30. aastapäevale.
Järgmine suveseminar toimub järgmisel aastal Harku vallas.

Link slidedele ning piltidele 25.08.2023 suveseminar Kiili Vald: https://polismtu.ee/slided-ja-pildid-suveseminar-2023-kiili-vald/